cph flip book nest

cph flip book nest besøger Butikken Art and Books

04.10 - 19.10.2019

cph flip book nest er et non profit omrejsende galleri for nordiske kunstnere, der alle arbejder med tegning som en del af deres praksis. Galleriet skal agere samlingssted for et alternativt kunstnerisk udtryk i form af flipbøger. Herigennem udfordres tegningen som medie ved en serie af tegninger, der gradvist varierer fra side til side og derved simulerer en bevægelse – som i en animation. De ca. 3 sekunder det tager at flippe ca. 60-100 sider, er det øjeblik, hvor værket udfoldes, og det kunstneriske ærinde manifesteres i hænderne på læseren.
For hver udstilling kommer flere kunstnere til, og nogle af værkerne er udført som unika og andre som oplag. Fælles for kunstnerne er, at for hver udstilling opsættes en ny arbejdstitel, der danner rammen om de nye værker, som udstilles side om side med værkerne fra tidligere udstillinger. I BUTIKKEN Art and Books vil arbejdstitlen være Causes and Consequence.


Deltagende kunstnere: Siri Ahmed Backström, Lina L. Jordan, Bjargey Ólafsdóttir, Dress Simon, Malene Hartmann, Bue Bredsdorff, Dagmar Radmacher, Stine Gonsholt, Tore Magne Gundersen, Anna Brag, Vibe Bredahl, Thomas Holmbäck, Anette Jensen, Cecilia Westerberg, Hanne G, Gitte Bach, Mette Høyen Andersen, Maria Hornshøj, Lena Ignestam og Christina Bredahl Duelund.

/english

cph flip book nest is a non-profit traveling gallery for Nordic artists, that are working with drawing as part of their practice. The gallery will act as a platform for an alternative artistic expression in the form of flip books.
The drawing is put to a challenge by making a series of drawings that gradually vary from side to side and thereby simulating a movement - as in an animation. The approximately 3 seconds it takes to flip between 60 and 100 pages, is the moment when the work unfolds and the artistic errand is manifested in the hands of the reader.

For each exhibition, several artists are added, and some of the works are done as unique and others as editions. Common to the artists are that for each exhibition a new working title is created, which forms the framework for the new works, which are exhibited side by side with the works from previous exhibitions. In the shop Art and Books, the working title will be "Causes and Consequence".

Previous working titles: "Reflections and reflections, similarities and inequalities, public and private”, "Future scenarios”, "The Traveler”.

Participating artists: Siri Ahmed Backström, Lina L. Jordan, Bjargey Ólafsdóttir, Dress Simon, Malene Hartmann, Bue Bredsdorff, Dagmar Radmacher, Stine Gonsholt, Tore Magne Gundersen, Anna Brag, Vibe Bredahl, Thomas Holmbäck, Anette Jensen, Cecilia Westerberg, Hanne G, Gitte Bach, Mette Høyen Andersen, Maria Hornshøj, Lena Ignestam og Christina Bredahl Duelund.

YEAR